همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد ارتش پارسی​ نابود شدند و بازیکن مــــدافعان حــــرم توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر مجی&رضا&مصطفی&احمد​​​​​ ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم مــــدافعان حــــرم و اتحاد ارتش پارسی ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.

وضعیت

شروع : ‏1394/11/28       پایان : ‏1395/03/18       14755 بازیکن       نوع : کلاسیک

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [-495, -481] ‏1395/03/13 15:56:05 غارت شده مــــدافعان حــــرم ‏1395/03/13 19:35:33
2 مــــدافعان حــــرم مصطفی.گانر.احمدdante ‏1395/03/13 20:29:29 انتقال داده شده serkhalife ‏1395/03/13 21:21:44
3 serkhalife سهیلا&فاطیما ‏1395/03/13 21:21:44 انتقال داده شده rezagunner ‏1395/03/13 21:39:03
4 rezagunner Gunner & S.A.J.J.A.D ‏1395/03/13 21:39:03 انتقال داده شده **نخجیر** ‏1395/03/13 23:00:55
5 **نخجیر** وحیدسالیس مهردادخشن ‏1395/03/13 23:00:55 انتقال داده شده مــــدافعان حــــرم ‏1395/03/13 23:35:19
6 مــــدافعان حــــرم یاورکینگ&volef ‏1395/03/13 23:35:19 انتقال داده شده shovaleyeh ‏1395/03/14 00:06:19
7 shovaleyeh پسر خوبم ‏1395/03/14 00:06:19 انتقال داده شده مــــدافعان حــــرم ‏1395/03/14 01:14:14
8 مــــدافعان حــــرم mostafa.ros&Dante ‏1395/03/14 01:14:14 انتقال داده شده serkhalife ‏1395/03/14 02:42:17
9 serkhalife dante&فاطیما ‏1395/03/14 02:42:17 انتقال داده شده omega69 ‏1395/03/14 09:58:36
10 omega69 محمدمایکل.علیرضا ‏1395/03/14 09:58:36 انتقال داده شده مــــدافعان حــــرم ‏1395/03/14 10:57:57
11 مــــدافعان حــــرم مجی&رضا&مصطفی&احمد ‏1395/03/14 13:18:47 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 lord hunter 9 ضامن۩ارتش طلایی۩اهو تسخیر
2 saratan.namard 00:00:00:13 تسخیر
3 saratan.namard 00:00:00:16 تسخیر
4 **general** **general**'s city (8) شـــمال ایران زمین تسخیر
5 **نخجیر** Dante&mosi&moji&احمد HEROES S13 & S21 تسخیر
6 نفس1365 نفس 6 زندیگان تسخیر
7 1999محمد محمد 5 LEO تسخیر
8 نفس1365 نفس 7 زندیگان تسخیر
9 serkhalife dante&فاطیما HEROES S13 & S21 تسخیر
10 ser wiliyam balas1 ((Dante&FT)) HEROES S13 & S21 تسخیر
11 **نخجیر** مجی.مصی.احمدرضا.انته HEROES S13 & S21 تسخیر
12 پلنگ صورتی >27 ایــرانـــــــــــ تسخیر
13 ســربـــاز حــرم (@) 8 (@) ایــرانـــــــــــ محافظت
14 saratan.namard 00:00:00:08 محافظت
15 walking on water جا2گر ـ valiba ایــرانـــــــــــ محافظت
16 shovaleyeh shovaleyeh 1 ارتش پارسی محافظت
17 mohammadderagon 5 123 محافظت
18 **نخجیر** یاورکینگ/رضاگانر/مصی HEROES S13 & S21 محافظت
19 sss666 ازچی بگم برات ایــرانـــــــــــ محافظت
20 شـــــاه خــــســــتــــه 3 محافظت
21 serkhalife ramin007 HEROES S13 & S21 محافظت
22 **نخجیر** مصی/مجی/دانته/گانر HEROES S13 & S21 محافظت
23 پلنگ صورتی >2 ایــرانـــــــــــ محافظت
24 فرهاد زارعی Abandoned city+4 Army of balochestan محافظت
#بازیکناتحاد
1 ســربـــاز حــرم ایــرانـــــــــــ
2 bmx-master ایــرانـــــــــــ
3 **bad boy** 123
4 فرهاد زارعی Army of balochestan
5 serkhalife HEROES S13 & S21
6 lootian_looti ایــرانـــــــــــ
7 ســربـــاز حــرم ایــرانـــــــــــ
8 shovaleyeh ارتش پارسی
9 rezagunner D
10 نفس1365 زندیگان
11 dani_1365 ارتش پارسی
12 dani_1365 ارتش پارسی
13 sharv Hosein Sharv
14 دودزا ارتش پارسی
15 omega69 HEROES S13 & S21
16 پلنگ صورتی ایــرانـــــــــــ
17 نفس1365 زندیگان
18 دودزا ارتش پارسی
19 001** ایــرانـــــــــــ
20 001** ایــرانـــــــــــ
21 شوالیه.مرگ ضامن۩ارتش طلایی۩اهو
22 001** ایــرانـــــــــــ
23 bmx-master ایــرانـــــــــــ
24 سالیس336 ارتش پارسی
25 فرهاد زارعی Army of balochestan
26 dani_1365 ارتش پارسی
27 فرهاد زارعی Army of balochestan
28 bmx-master ایــرانـــــــــــ
29 sharv Hosein Sharv
30 dani_1365 ارتش پارسی
31 dani_1365 ارتش پارسی
32 bmx-master ایــرانـــــــــــ
33 rezagunner D
34 001** ایــرانـــــــــــ
35 sharv Hosein Sharv
36 dani_1365 ارتش پارسی
37 dani_1365 ارتش پارسی
38 _naya_ ایــرانـــــــــــ
39 mohamad land HEROES S13 & S21
40 omega69 HEROES S13 & S21
41 omega69 HEROES S13 & S21
42 omega69 HEROES S13 & S21
43 rezagunner D
44 مــــدافعان حــــرم ارتش پارسی
45 sharv Hosein Sharv
46 omega69 HEROES S13 & S21
47 omega69 HEROES S13 & S21
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین شــازده کوچولـــو
مهاجمین saratan.namard
مهاجمین شـــــاه خــــســــتــــه
مهاجمین s.k.e
مهاجمین master.feeder.m
مهاجمین walking on water
مهاجمین mamad.eagle
مهاجمین m.shahmirzalo
@مدافعین
مهاجمین s.k.e
مهاجمین kingعلی
مهاجمین مــــدافعان حــــرم
مهاجمین s h a d o w
مهاجمین saratan.namard
مهاجمین aligoblin
مهاجمین walking on water
مهاجمین m.shahmirzalo
@غارت کنندگان
مهاجمین شــازده کوچولـــو
مهاجمین شـــــاه خــــســــتــــه
مهاجمین walking on water
مهاجمین saratan.namard
مهاجمین مــــدافعان حــــرم
مهاجمین dawngaurd
مهاجمین sunboy_bg
مهاجمین dong feng
مهاجمین s.k.e
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین 001**
مهاجمین دف ساز
مهاجمین عمو....
مهاجمین ســربـــاز حــرم
مهاجمین اقای خاص
مهاجمین walking on water
مهاجمین saratan.namard
مهاجمین پلنگ صورتی

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 شـــــاه خــــســــتــــه 9727727
2 walking on water 8780344
3 پلنگ صورتی 6431926
4 shovaleyeh 6401026
5 #شاهزاده# 6068963
6 mohammadderagon 5991315
7 123890 5453816
8 فرهاد زارعی 4482926
9 s h a h 47 4045289
10 bmx-master 4012993

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 مــــدافعان حــــرم 66067245
2 walking on water 7416845
3 omega69 7405560
4 123890 3205330
5 bmx-master 2128285
6 sharv 1096269
7 shovaleyeh 951667
8 rpg007 912545
9 **نخجیر** 841057
10 شوالیه.مرگ 743658

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 walking on water 26135760033
2 مــــدافعان حــــرم 18689940729
3 #شاهزاده# 16450390304
4 shovaleyeh 15267517553
5 mohammadderagon 15252019936
6 شـــــاه خــــســــتــــه 11616955689
7 123890 10885852536
8 پلنگ صورتی 9596046180
9 serkhalife 6942983053
10 omega69 6040291160

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 walking on water 58690
2 123890 54911
3 مــــدافعان حــــرم 47118
4 s h a h 47 45537
5 bmx-master 41973
6 mohammadderagon 40529
7 shovaleyeh 39995
8 001** 39063
9 esj 2016 38338
10 پلنگ صورتی 37931

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 ارتش پارسی 49486321
2 ایــرانـــــــــــ 47652487
3 HEROES S13 & S21 16278131
4 123 9642005
5 ضامن۩ارتش طلایی۩اهو 8297227
6 ایرانــــــــــــ 8011212
7 زنده باد هشتاد سردار 5780392
8 ***کوروش دادگر*** 1676803
9 زنده یاد ramiin007 1085512
10 ۩۞۩ کوروش بزرگ ۩۞۩ 1072193

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 ارتش پارسی 68634265
2 ایــرانـــــــــــ 14367659
3 HEROES S13 & S21 8346161
4 ضامن۩ارتش طلایی۩اهو 3990006
5 123 3276224
6 Hosein Sharv 1076685
7 ***کوروش دادگر*** 920518
8 زنده یاد ramiin007 803751
9 جنوب 664593
10 DAWN GUARD 619196

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 ارتش پارسی 90596410768
2 ایــرانـــــــــــ 73710262200
3 HEROES S13 & S21 20710674717
4 123 16716464718
5 زنده باد هشتاد سردار 10384021883
6 ایرانــــــــــــ 8076752369
7 ضامن۩ارتش طلایی۩اهو 6008062304
8 ***کوروش دادگر*** 1783486188
9 سواران تاریکی 858778024
10 123 775701989

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 ایــرانـــــــــــ 829850
2 ارتش پارسی 458742
3 HEROES S13 & S21 405222
4 123 173921
5 ضامن۩ارتش طلایی۩اهو 170214
6 ***کوروش دادگر*** 66516
7 ایران سربلند 50606
8 Hosein Sharv 45296
9 ارتش پا رسی 38525
10 ایرانــــــــــــ 37772

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 15562

بازیکنان فعال : 0

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 4862 % 31
نجار 2080 % 13
منجم 4104 % 26
صنعتگر 2424 % 16
معمار 2092 % 13